De slag om Libanon werd onbedoeld persoonlijk, en juist dat maakte indruk

De slag om Libanon telt op een enkele rijkaard na louter slachtoffers

’Momenten van intens verdriet’

Danny Ghosen vertelt over de heftige reis naar zijn moederland