'De journalistiek die ik bedrijf zit vaak op het randje'